Badanie skalą inteligencji Stanford Binet 5

Skala Inteligencji Stanford Binet SB 5 to test przeznaczony do badania dzieci od 2 roku życia, młodzieży oraz osób dorosłych. Jest znormalizowany, co oznacza, że możliwe jest uzyskanie rzetelnego wyniku. Daje wynik ogólny w postaci ilorazu inteligencji oraz ilorazy cząstkowe. Składa się ze skali werbalnej i niewerbalnej, posiada łącznie 10 podskal badających 5 czynników. Możliwe jest badanie jedynie skalą niewerbalną , co pozwala testować klientów słabo mówiących. Badanie pełną skalą zajmuje około 90 minut. Możliwe jest podzielenie badania na kilka spotkań. Stanford Binet to także tzw. Ścieżka, wykonanie której pozwala szybko zorientować się w możliwościach poznawczych klienta. Badanie ścieżką zajmuje około 30 minut.

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem diagnoz i terapii.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.