Treningi słuchowe

Oferujemy najbardziej znane indywidualne treningi słuchowe takie jak Johansen IAS, Tomatis, Neuroflow.

treningi słuchowe na główną 1
treningi słuchowe na główną 2

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy dla dzieci i dorosłych

Terapia Neuroflow ATS®, to pierwszy w Polsce, interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego CAPD, prowadzony on-line.

DLA KOGO?

Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow, dedykowany jest dla dzieci posiadających słuch obwodowy w normie, jednak u których, niezależnie od dobrego słyszenia, możemy zaobserwować poniższe symptomy:

 • mają trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest gwar lub hałas
 • mają trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 • dźwięki z otoczenia łatwo odwracają ich uwagę
 • mają trudności w uczeniu się (problemy z nauką czytania, pisania, języków obcych)
 • nie potrafią dłużej utrzymać uwagi na zdaniu
 • często „wyłączają się”, myślami są gdzie indziej, sprawiają wrażenie nieobecnych
 • chorowały na przewlekłe wysiękowe lub częste zapalenie ucha i mają

trudności w uczeniu się

W takich przypadkach należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego CAPD. Ponadto warto podkreślić, że u wielu dzieci zaburzenia przetwarzania słuchowego współwystępują z trudnościami w uczeniu się, dysleksją, ADHD, SLI, opóźnieniem rozwoju mowy,  autyzmem. To także grupa osób, która kwalifikuje się do przeprowadzenia diagnozy.

JAK WYGLĄDA TERAPIA?

Terapia Neuroflow ATS jest aktywną formą treningu, który odbywa się on-line na bardzo przyjaznej, prostej w obsłudze, specjalnie do tego stworzonej platformie internetowej.

 • Program pozwala na dostosowanie tempa i ćwiczeń do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony jest w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty.
 • W domu natomiast potrzebny jest jedynie laptop oraz słuchawki stereofoniczne.
 • Program jest dostosowany do każdego z podtypów klinicznych CAPD i do wieku dziecka, od przedszkolnego do młodzieży. Dobór następuje na podstawie wyników z diagnozy.

DIAGNOZA

 • Diagnoza Neuroflow, jest możliwa do przeprowadzenia wyłącznie przez Certyfikowanego specjalistę, w oparciu o baterię testów Neuroflow.
 • Może zostać wykonana po wykluczeniu problemów ze słuchem obwodowym u dziecka, co oznacza, że badanie baterią testów Neuroflow jest każdorazowo poprzedzone badaniem audiometrycznym.
 • Diagnoza jest przeznaczona dla dzieci od 4 roku życia.

Zatem jeśli Twojemu dziecku nauka czytania/pisania, języków obcych przychodzi z trudem, nie może skupić uwagi, ma problemy w rozumieniu mowy w hałasie/nauczyciela w klasie, to należy sprawdzić, czy przyczyną trudności nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD.

Indywidualny Trening Słuchowy metodą Johansena dla dzieci i dorosłych

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (Johansen Individualisierte Auditive Stimulation- Johansen IAS) to jeden z bardziej uznanych treningów słuchowych na świecie.

Program terapii, zwanej też domową, opiera się na specjalnie skomponowanej muzyce wykonywanej na syntetyzatorze. W oparciu o przeprowadzoną diagnozę pacjent otrzymuje płytę CD z indywidualnie przygotowanym nagraniem. Nagrania tego słucha w domu każdego dnia po 10 minut przez okres od 6 do 10 tygodni. Po upływie tego czasu terapeuta wykonuje badanie kontrolne, by można było określić zaistniałe zmiany i przygotować nową, specjalnie dla pacjenta nagraną płytę CD. Cykl terapeutyczny u dzieci trwa najczęściej 9 – 12 miesięcy. U osób dorosłych bywa dłuższy.

Ideą tak prowadzonej terapii słuchu jest powolna, rozłożona w czasie stymulacja, która przynosi stopniową poprawę zdolności przetwarzania słuchowego.

Systematyczny i zaplanowany trening słuchowy ma bardzo pozytywny wpływ na następujące umiejętności:

 • zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych
 • rozumienie wypowiedzi ustnych
 • zdolność identyfikowania i różnicowania podobnie brzmiących dźwięków lub głosek (przetwarzanie fonologiczne)
 • pamięć słuchowa
 • poprawne pod względem artykulacyjnym wypowiadanie się
 • spostrzeganie samego siebie (samoocena)
 • zdolność nawiązywania kontaktów społecznych
 • czytanie i pisanie
 • nauka języków obcych

 

W trakcie diagnozy wstępnej przeprowadza się m.in. szczegółowe badanie audiometryczne, następnie dla pacjenta tworzy się indywidualną płytę CD, która będzie odpowiadała wyłącznie jego profilowi słuchowemu. Zapraszamy na szczegółową diagnozę wstępną, zawierającą informację m.in.:

 • jak pacjent reaguje na poszczególne częstotliwości
 • jak wygląda współpraca obu uszu
 • z której strony dziecko słyszy dźwięk
 • określana jest lateralizacja ciała (oko, ręka, noga)

Trening słuchowy metodą Tomatisa dla dzieci i dorosłych

Metoda Tomatisa® to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej. Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos w czasie rzeczywistym, tak by zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Metoda Tomatisa®, opracowana przez francuskiego lekarza i naukowca, Alfreda Tomatisa, wykorzystuje najnowsze technologie i wysokie umiejętności specjalistów, którzy ukończyli szkolenia z jej stosowania.

Znacząco poprawia on zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Jest odpowiedni zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

 • Opiera się na unikalnej technologii, która modyfikuje muzykę i głos w celu promowania pobudzenia korowego.
 • Przy pomocy tzw. Elektronicznego ucha (zestaw słuchawkowy Tomatis® Infinite) dostarcza się Klientowi bodźców dźwiękowych za pomocą tzw. przewodnictwa kostnego oraz za pomocą przewodnictwa powietrznego.

To jedyny trening na świecie, który oddziaływuje na odbiorcę w ten sposób. Standardowy odsłuch składa się z 3 cykli, trwających 14 dni. Przerwy między cyklami wynoszą od 6 do 8/10 tygodni. W trakcie jednej sesji terapeutycznej (każdego dnia, odsłuch trwa od 40 do 80 minut) bardzo ważne jest utrzymanie skupienia. Żeby osiągnąć ten cel, terapia dopuszcza między innymi aktywności typu:

 • układanie puzzli,
 • klocków lego,
 • zajęcia manualne z ciastoliną,
 • czytanie,
 • rysowanie
 • granie w gry planszowe rozwijające myślenie logiczne.

Wszystkie aktywności powinny być dostosowane do zainteresowań osób objętych terapią, tak aby zapewnić im najwyższy poziom komfortu i spokoju.

Dla zainteresowanych, przedstawiamy link do filmu o metodzie Tomatis  https://youtu.be/xfJgA93Qko8

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem diagnoz i terapii.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.