Zajęcia grupowe

Spotkania terapeutyczne odbywają się w kameralnych grupach wiekowych, zarówno otwartych jak i zamkniętych, mających na celu wywołać wzajemne interakcje między uczestnikami.

zajęcia grupowe na główną 1
zajęcia grupowe na główną 2

Arteterapia

Wskazania do korzystania z terapii:

Zapraszamy osoby które mają:

 • trudności z wyrażeniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną.
 • trudności w planowaniu ruchowym,
 • problemy z koordynacją pracy obu rąk,
 • trudności z koncentracją,
 • trudności z wyrażaniem swoich emocji i uczyć,
 • trudności w nawiązywaniu relacji,
 • niechęć do dotykania różnych faktur.

Korzyści płynące z arteterapii:

 • taka forma ekspresji może mieć działanie wyciszające, kojące i może być stosowana jako technika relaksacyjna.
 • Rysowanie wspomaga pracę mózgu i rozwija zdolności motoryczne.
 • Proces tworzenia wykorzystuje się do podniesienia poziomu fizycznego, umysłowego i emocjonalnego dobrostanu osób w każdym wieku.
 • Podczas fantastycznej zabawy , stymuluje wszystkie zmysły. Konkretnie – taka wielozmysłowa stymulacja intensywnie wspomaga tworzenie powiązań między neuronami w mózgu.
 • Arteterapia opiera się na założeniu, że proces twórczy służący autoekspresji pomaga ludziom rozwiązywać problemy i konflikty, rozwijać umiejętności interpersonalne, kierować własnym zachowaniem, redukować stres, podnosić samoocenę i samoświadomość oraz osiągać wgląd.

Trening Umiejętności Społecznych

TUS to nic innego jak psychoedukacyjne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży, które mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych. Tego typu zajęcia odbywają się
w kilkuosobowych zwykle grupach, gdzie uczestnicy treningu umiejętności społecznych – pod czujnym nadzorem terapeuty – mają przede wszystkim za zadanie obserwować zachowania innych, ale i zwracać również uwagę na to, jak sami zachowują się w stosunku do innych osób.

Trening umiejętności społecznych w/g Goldsteina opiera się na 4 zasadach:

 1. Modelowanie.
 2. Odgrywanie ról.
 3. Udzielanie informacji zwrotnych.
 4. Generalizacja.

W tym modelu idealnie sprawdzają się kroki umiejętności, czyli nic innego niż zobrazowana, krótka instrukcja postępowania w określonej sytuacji społecznej. Metoda dostarcza Dziecku:

 • WIEDZĘ – zachowanie przedstawione jest krok po kroku
 • UMIEJĘTNOŚĆ – po zapoznaniu się z krokami ćwiczymy je odgrywając scenki
 • POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA – kiedy dziecko wie jak się zachować i przećwiczyło, to w przyjaznym dla siebie środowisku pod bacznym okiem specjalisty, sytuacja w czasie rzeczywistym nie będzie dla niego już taka straszna!

Karty umiejętności są bardzo plastyczną metodą – specjaliści mogą stworzyć kroki dla każdej sytuacji, ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia.

Zajęcia TUS Szczecin

Uczestnictwo w zajęciach TUS dla dzieci niesie za sobą szereg korzyści – najważniejsze z nich to:

 • poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
 • zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
 • zmiana doświadczeń i przeżyć w sytuacjach społecznych

Zajęcia TUS dla dzieci i TUS dla nastolatków uczą:

 • rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
 • zdrowych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
 • sposobów na utrzymywanie i poprawianie koncentracji,
 • pohamować nieakceptowalne społeczne, spontaniczne reakcje,
 • jak kształtować samoocenę.

Logorytmika

Jest to forma terapii łącząca ćwiczenia z zakresu logopedii oraz muzyki (głównie rytmiki). Umożliwia stymulowanie wielu sfer dziecka jednocześnie – aktywizuje sferę słuchową, ruchową, koordynację, naśladownictwo, werbalizację i wokalizację, budowanie i wydłużanie koncentracji uwagi i wzmacnianie fazy wydechowej.

Wskazania do korzystania z terapii:

 • trudność w orientacji w przestrzeni i w schemacie ciała;
 • brak umiejętności różnicowania dźwięków, rytmów i ich odtwarzania;
 • brak umiejętności naśladowania ruchów motoryki dużej;
 • trudność w zakresie nawiązywania kontaktów i współdziałania z drugą osobą;
 • niska i ulotna koncentracja uwagi;
 • trudność w połączeniu ruchu z dźwiękiem (brak koordynacji ruchowo- słuchowej);
 • potrzeba wzmocnienia i doprecyzowania ruchów aparatu artykulacyjnego oraz pogłębienia fazy wydechowej i wzmocnienia wydolności oddechowej;

Korzyści z terapii:

 • kształtowanie prawidłowej fonacji i artykulacji;
 • usprawnianie ruchomości aparatu artykulacyjnego;
 • wzmacnianie toru oddechowego;
 • kształtowanie pamięci i koncentracji uwagi;
 • rozwijanie poczucia rytmu;
 • trening słuchowy – różnicowanie, zapamiętywanie i odtwarzanie dźwięków oraz sekwencji dźwiękowych, nauka różnicowania i reagowania na zmieniające się rytmy czy tempo;
 • kształtowanie orientacji w czasie i przestrzeni;
 • usprawnianie motoryki dużej i koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej;
 • rozwój społeczny – zauważanie partnera do komunikacji, podjęcie kontaktu, nauka współdziałania w grupie oraz dostosowania się do panujących w niej zasad (np. dzielenie się, czekanie na swoją kolej).

Zajęcia ruchu W. Sherborne

Wskazania do korzystania z terapii:

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jest wszechstronna w swoim oddziaływaniu. Za pomocą ruchu oddziałuje na sferę motoryczną, poznawczą, emocjonalną i społeczną, przez co harmonizuje rozwój psychoruchowy i niweluje istniejące deficyty rozwojowe. Metoda Sherborne może być dowolnie modyfikowana w zależności od występujących deficytów rozwojowych i wieku pacjentów.

Korzyści z terapii

 • uzyskanie akceptacji samego siebie,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości,
 • wypracowanie możliwości odnalezienia siebie jako członka grupy,
 • realizacja potrzeba ruchu i zabawy,
 • uzyskanie rozluźnienia, relaksu, rozładowania napięcia,
 • poznanie własnego ciała i jego możliwości,
 • zwiększenie poczucia siły i własnej wartości, zaufania do siebie, pewności siebie,
 • doznawanie przyjemności, radości, zabawy, więzi z grupą,
 • wypracowanie umiejętnego odnajdywanie się i działania w przestrzeni.

Warsztaty dla rodziców ,,Baby Handling w koncepcji NDT Boobath”

Przyjazna pielęgnacja maluszka

Warsztaty dotyczące właściwej opieki oraz pielęgnacji niemowlaka. Oferta kierowana do przyszłych rodziców lub rodziców niemowląt, którzy chcą dowiedzieć się w jaki sposób właściwie podnosić, nosić, odkładać, przewijać czy karmić dziecko, tak aby w odpowiedni sposób stymulować jego rozwój motoryczny. W trakcie warsztatów następuje także przedstawienie propozycji ćwiczeń i zabaw
wspomagających prawidłowy rozwój, w tym rozmowa dotycząca przydatnych akcesoriów dla dzieci i niemowląt.

Baby handling to metody prawidłowej pielęgnacji niemowląt oparte na metodzie neurofizjologicznej NDT Bobath. Ta metoda bardzo dużą wagę przywiązuje do sposobów noszenia, podnoszenia, odkładania, przewijania, ubierania oraz podawania sobie niemowlęcia.

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem diagnoz i terapii.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.