Diagnoza autyzmu Szczecin

Obecnie, coraz częściej zwraca się uwagę na problem autyzmu dziecięcego, który jest jednym z najbardziej niezrozumianych i trudnych do zdiagnozowania zaburzeń neurobehawioralnych. Proces diagnostyczny stanowi kluczowy krok w zapewnieniu skutecznej terapii dzieciom dotkniętym tym schorzeniem. W miarę jak rozwija się wiedza na temat autyzmu, coraz większe znaczenie przywiązuje się do kompleksowej opieki i skutecznej diagnozy osób w spektrum zaburzeń. Centrum Diagnozy i Terapii to miejsce, w którym uzyskacie wsparcie i pomoc dla dzieci z autyzmem oraz ich rodzin. Warto przyjrzeć się bliżej temu procesowi, aby zrozumieć, jak skoordynowane działania zespołu specjalistów, w tym psychologa klinicznego i psychiatry dziecięcego mogą znacząco poprawić jakość życia dzieci z autyzmem.

Objawy spektrum autyzmu – jakie są kryteria diagnostyczne autyzmu?

Objawy autyzmu są zauważalne zazwyczaj już od wczesnego dzieciństwa. Pełna diagnoza pozwala na określenie, jakiego wsparcia potrzebują dzieci autystyczne. Ogólnie, autyzm rozumiany jest jako zaburzenia rozwoju i specyficzne zachowanie dziecka, w tym:

 • zaburzenia przetwarzania sensorycznego, nadmierna reakcja na bodźce , takie jak światło, dźwięk czy dotyk lub całkowity jej brak
 • zaburzenia mowy u dzieci – opóźnienia w rozwoju mowy, mówienie bez intonacji lub z monotonnym tonem głosu, powtarzanie słów lub fraz
 • zaburzenia osobowości
 • trudności w nawiązywaniu relacji i komunikacji społecznych
 • brak chęci do dzielenia się emocjami z innymi
 • silne zainteresowanie określonymi, często nietypowymi tematami
 • wykonywanie powtarzalnych ruchów, takich jak kołysanie się czy machanie rękami
 • trudności w dostosowywaniu się do zmian w codziennym życiu

Terapia dzieci autystycznych

W skutecznej diagnozie klinicznej niezbędna jest współpraca kilku specjalistów takich jak psycholog diagnosta, psycholog kliniczny czy psychiatra dziecięcy, którzy mają za zadanie wdrożyć odpowiednią procedurę diagnostyczną oraz przeprowadzać stałą obserwację autyzmu i jego postępowań. W skutecznej terapii zaburzeń rozwoju niezbędna jest również obecność rodziców dzieci autystycznych, którzy jako pierwsi powinni zauważyć trudności rozwojowe dziecka i pierwsze objawy autyzmu, w tym zaburzenia przetwarzania sensorycznego.

Diagnoza autyzmu Szczecin – na czym polega?

Aby przeprowadzić odpowiednią diagnozę osób dorosłych lub dzieci, warto wykonać szereg obserwacji i testów, które pomogą w zweryfikowaniu problemu i ustaleniu dalszych metod działania. Jaką dokładnie procedurę diagnostyczną można wykonać i o czym nam mówi raport diagnozy?

ADOS-2 pozwala na diagnozę funkcjonalną osób ze spektrum autyzmu, a także na ocenę zmian zachodzących w czasie czy w toku interwencji. Może dostarczać informacji pomocnych w planowaniu oddziaływań terapeutycznych. Skrót ADOS oznacza Autism Diagnosis Observation Schedule (protokół obserwacji do diagnozy autyzmu)

Narzędzie obejmuje zestaw prób prowokujących osobę badaną do określonych zachowań społecznych, co umożliwia obserwowanie jej w trakcie naturalnie przebiegającej interakcji z badającym. ADOS ma charakter częściowo ustrukturyzowany.

ADOS-2 Składa się z pięciu modułów (wersji) przeznaczonych dla badanych różniących się wiekiem i poziomem rozwoju ekspresji językowej. Badanie diagnostyczne pozwala na ocenę różnych aspektów zachowania, reprezentujące pięć kategorii:

 • język i komunikacja
 • interakcje społeczne
 • zabawa/wyobraźnia
 • zachowania stereotypowe i zainteresowania
 • inne zachowania odbiegające od normy

Moduł T przeznaczony jest do badania najmłodszych dzieci, które nie posługują się mową werbalną lub posługują się mową werbalną na poziomie pojedynczych słów/prostych zwrotów. Moduł T pozwala zbadać to, w jaki sposób dziecko reaguje na zabawy nie mające ściśle określonej struktury oraz to, czy dziecko wychodzi z inicjatywą społeczną w celu podtrzymania interakcji. Diagnoza logopedyczna pozwala zaobserwować sposoby komunikowania się przez dziecko, a diagnoza zaburzeń osobowości ukazuje zachowania społeczne oraz występowanie powtarzanych zachowań czy zainteresowań.

Moduł T obejmuje zadania takie jak: zabawa swobodna, reakcja na imię, zabawa bańkami mydlanymi, odwzajemnienie uśmiechu społecznego, naśladowanie funkcjonalne i symboliczne.

Moduł 1 przeznaczony jest dla dzieci, które nie zaczęły jeszcze mówić bądź posługują się pojedynczymi wyrazami. Z kolei Moduł 2 dedykowany jest dzieciom w dowolnym wieku, które mówią pojedyncze zdania, lecz ich mowa nie jest płynna.

Moduły 3 i 4 przeznaczone są do badania dzieci, którzy posługują się mową płynną. Obejmują zadania takie jak: zadania konstrukcyjne, zadanie z udawaniem, wspólna zabawa interakcyjna, zadania demonstracyjne, opis obrazka czy wymyślanie historyjki.

Badanie neuropsychologiczne ADOS-2 to obserwacja komunikacji i zachowań społecznych . Zadania w poszczególnych modułach zostały skonstruowane w sposób umożliwiający stworzenie interesujących sytuacji, w których mogą wystąpić interakcje społeczne. Obserwowane są wtedy mocne i słabe strony zachowań dziecka.

Terapia osób w spektrum autyzmu – podsumowanie

Aby pomóc dziecku z autyzmem w łagodzeniu objawów spektrum autyzmu, warto skorzystać ze specjalnej terapii. W Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych przeprowadzamy diagnozę, w tym diagnozę psychologiczną i diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej. Do terapii zaburzeń rozwojowych stosujemy kilka metod, w tym kompleksowe badanie neuropsychologiczne ADOS-2. Obraz kliniczny pozwala rozpoznać kryteria diagnostyczne autyzmu oraz wdrożyć skuteczną terapię osób w spektrum zaburzeń. Zachęcamy do zapoznania się cennikiem diagnozy psychologicznej na naszej stronie.

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem diagnoz i terapii.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.