Diagnoza centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD/CAPD) jest spotkaniem dedykowanym pacjentom z trudnościami słuchowymi w przypadku, kiedy wykluczone zostały nieprawidłowości anatomiczne i zdrowotne. Diagnoza CAPD zalecana jest wówczas gdy obserwujemy:

 • trudność z rozumieniem szybkiej niewyraźnej mowy;
 • trudność w rozumieniu dłuższych lub złożonych poleceń ustnych;
 • trudność z nawiązywaniem i podtrzymywaniem dialogu;
 • trudność z rozumieniem komunikatów w szumie;
 • trudność w czytaniu;
 • trudność z zapamiętywaniem i powtarzaniem usłyszanych możliwości.

Dodatkowo zaobserwować można:

 • zmęczenie po przebywaniu w hałaśliwym miejscu,
 • opóźniony rozwój mowy;
 • częste, silne bóle głowy;
 • nadmierne zwracanie uwagi na nieistotne, rozpraszające bodźce.

Diagnoza CAPD różni się w zależności od wybranej metody (Neuroflow, Johansen, Tomatis). Zachowane natomiast zostają poszczególne etapy:

 1. Wypełnienie formularzy uszczegóławiających trudności i predyspozycje;
 2. Ćwiczenia diagnostyczne;
 3. Omówienie wyników;
 4. Konstrukcja raportu.

Czas diagnozy zależy od możliwości pacjenta, szacunkowo trwa ok 50 min.

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem diagnoz i terapii.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.