Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna dla dzieci i młodzieży skierowana jest do pacjentów od pierwszego roku życia wzwyż, u których zauważa się nieprawidłowości zarówno w rozwoju artykulacyjnym, jak i komunikacyjnym oraz językowym. Spotkanie diagnostyczne składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest krótka rozmowa z rodzicem/opiekunem związana z poznaniem przyczyn decyzji o diagnozie. Kolejną część stanowi spotkanie terapeuty z dzieckiem. Czas trwania spotkania warunkowany jest możliwościami dziecka, szacunkowo trwa 50 min. Ostatnim etapem jest omówienie przebiegu spotkania i wniosków z rodzicem/opiekunem. Rodzic/opiekun pacjenta otrzymuje także pisemną diagnozę wraz z zaleceniami.

Spotkanie diagnostyczne z pacjentem – w zależności od potrzeb i możliwości – dzieli się

 • analizę funkcji prymarnych;
 • analizę odbioru mowy – badanie rozumienia poleceń jedno- i wieloetapowych, zarówno na materiałach obrazkowych jak i z wykorzystaniem planowania ruchów motoryki dużej i małej;
 • analizę nadawania mowy w kontekście artykulacyjnym – weryfikacja poprawności realizacji każdej głoski;
 • analizę nadawania mowy w kontekście komunikacyjnym – weryfikacja komunikatów pod względem adekwatności do sytuacji komunikacyjnej i partnera komunikacyjnego a także ocena możliwości konstrukcyjnych, m.in. gramatyka i fleksja;
 • analizę możliwości anatomicznych – weryfikacja budowy aparatu artykulacyjnego, napięcia mięśniowego, ruchomości artykulatorów;
 • analizę parafunkcji – weryfikacja ich występowania i poszukiwanie źródła trudności;
 • analizę toru oddechowego – weryfikacja rodzaju toru oddechowego, weryfikacja czasu fonacji;
 • analizę możliwości słuchowych – weryfikacja reakcji na dźwięk, umiejętności zapamiętywania i odtwarzania dźwięków i sekwencji dźwiękowych, różnicowanie głosek opozycyjnych;
 • analizę umiejętności logicznego myślenia, rozumienia ciągów przyczynowo- skutkowych, wnioskowania przez analogię, wykluczania ze zbioru;
 • analizę umiejętności analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej;
 • analizę umiejętności z zakresu mowy opowieściowej, narracyjnej.

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem diagnoz i terapii.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.