PEP-R jest wykorzystywany jako diagnoza funkcjonalna dziecka. Przeznaczony jest on dla dzieci funkcjonujących na poziomie przedszkolnym i niższym – w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Można go również stosować w diagnozie dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia. Najczęściej testu używa się podczas diagnozy dziecka z:

  • zaburzeniami w rozwoju oraz komunikacji,
  • ze spektrum autyzmu,
  • niepełnosprawnością intelektualną,
  • Zespołem Downa.

Opiera się na założeniu Lwa Wygotskiego o tzw. sferze najbliższego rozwoju. Określa ona, czego dziecko jest w stanie się nauczyć w najbliższym czasie. Są to umiejętności, które dziecko obecnie wykonuje z pomocą osoby dorosłej, po demonstracji lub z podpowiedzią. W tej właśnie sferze mieszczą się potencjalne możliwości dziecka, które po zdiagnozowaniu wykorzystuje się w pracy terapeutyczno-edukacyjnej.

Diagnoza PEP-R może służyć do kontroli postępów, rozwoju dziecka. Powinno się ją aktualizować raz do roku sprawdzając i określając nowe możliwości dziecka. Na proces diagnostyczny składają się dwa spotkania. Wyniki diagnozy wydawane są w postaci protokołu zawierającego wyniki oraz wykres prezentujący aktualny rozwój badanego.

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem diagnoz i terapii.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.