Testowanie inteligencji Szczecin – Stanford Binet 5

Skala Inteligencji Stanford Binet SB 5 to test przeznaczony do badania dzieci od 2 roku życia, młodzieży oraz osób dorosłych. Jest znormalizowany, co oznacza, że możliwe jest uzyskanie rzetelnego wyniku. Daje wynik ogólny w postaci ilorazu inteligencji oraz ilorazy cząstkowe.

Test inteligencji Szczecin – jak wygląda badanie?

Składa się ze skali werbalnej i niewerbalnej, posiada łącznie 10 podskal badających 5 czynników. Możliwe jest badanie jedynie skalą niewerbalną , co pozwala testować osoby słabo mówiące. Badanie pełną skalą zajmuje około 90 minut. Możliwe jest podzielenie badania na kilka spotkań.

Przygotowanie osoby badanej do testu

Osoba badana jest wprowadzana do procedury testowej, objaśniane są zasady oraz cel testu, a atmosfera jest stworzona w taki sposób, aby zachęcić do maksymalnego zaangażowania.

Przeprowadzenie testu na inteligencję

Test SB5 jest zazwyczaj przeprowadzany indywidualnie przez wykwalifikowanego psychologa lub innego specjalistę. Osoba badana podejmuje różnorodne zadania, dostosowane do jej wieku i umiejętności.

Analiza wyników

Wyniki testu są analizowane i porównywane z normami wiekowymi, co pozwala na uzyskanie ogólnego obrazu poziomu inteligencji w porównaniu do grupy referencyjnej.

Pomiar inteligencji Szczecin – badanie ścieżką

Badanie skalą inteligencji Stanford Binet to także tzw. Ścieżka. Wykonanie jej pozwala szybko zorientować się w możliwościach poznawczych badanej osoby. Badanie ścieżką zajmuje około 30 minut.

Badanie skalą inteligencji Szczecin – mierzenie zdolności

Badanie inteligencji jest procesem kompleksowym, który obejmuje różnorodne narzędzia oceny. Jednym z fundamentalnych aspektów są testy na inteligencję, skonstruowane w celu pomiaru kognitywnych zdolności. Testy kompetencji obejmują szeroki zakres umiejętności, takich jak logiczne myślenie, rozumowanie abstrakcyjne i szybkość przetwarzania informacji. Skala inteligencji, oparta na wynikach tych testów, dostarcza obiektywnych danych na temat intelektualnego potencjału badanej osoby, w tym kompetencji zawodowych.

Psychologiczne badania pracowników – testy predyspozycji i kompetencji zawodowych

W kontekście środowiska zawodowego, badanie skalą inteligencji obejmuje również testy predyspozycji oraz kompetencji zawodowych. Testy te skupiają się na identyfikacji umiejętności specyficznych dla danego zawodu oraz ocenie, w jakim stopniu osoba posiada predyspozycje do efektywnego wykonywania określonych zadań. Testy zawodowe pozwalają na trafniejsze dopasowanie pracowników do konkretnych stanowisk, zwiększając efektywność zespołów. Ocena inteligencji to również dobre badanie dla osób, którzy nie znają jeszcze swojej ścieżki zawodowej. Dzięki psychotestom i współpracy z psychologiem lub psychoterapeutą możliwe jest określenie swoich kompetencji zawodowych. Świadomość posiadania danych cech znacznie ułatwia podjęcie decyzji na temat własnych predyspozycji zawodowych.

Centrum badawcze inteligencji Szczecin

W Centrum Diagnozy i Terapii wykonujemy pomiar inteligencji. Naszą specjalnością są badania psychotechniczne i testy na inteligencję pozwalające na rzetelną diagnozę problemu. Dzięki ogromnemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną opiekę – od wykrycia nieprawidłowości, aż po wieloetapową terapię i edukację. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem diagnoz i terapii. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem diagnoz i terapii.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.