ADOS-2 pozwala na diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także na ocenę zmian zachodzących w czasie czy w toku interwencji. Może dostarczać informacji pomocnych w planowaniu oddziaływań terapeutycznych.

Narzędzie obejmuje zestaw prób prowokujących osobę badaną do określonych zachowań społecznych, co umożliwia obserwowanie jej w trakcie naturalnie przebiegającej interakcji z badającym. ADOS ma charakter częściowo ustrukturyzowany.

ADOS-2 Składa się z pięciu modułów (wersji) przeznaczonych dla badanych różniących się wiekiem i poziomem rozwoju ekspresji językowej. Na podstawie obserwacji diagnosta ocenia różne aspekty zachowania, reprezentujące pięć kategorii:

  • Język i komunikacja.
  • Wzajemność w interakcjach społecznych.
  • Zabawa/Wyobraźnia.
  • Zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania.
  • Inne zachowania odbiegające od normy.

Moduł 4 przeznaczony jest do badania adolescentów oraz dorosłych, którzy posługują się mową płynną. Obejmuje zadania takie jak: zadania konstrukcyjne, opis obrazka, konwersacja i opowiadanie, trudności społeczne i drażliwość, przyjaciele, związki, małżeństwo, plany i nadzieje czy wymyślanie historyjki.

Diagnoza składa się z analizy kwestionariusza wywiadu i wywiadu z klientem, spotkania diagnostycznego, które zazwyczaj trwa od 40 do 60 minut oraz spotkania podsumowującego, na którym klient otrzymuje raport z diagnozy oraz zalecenia.

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem diagnoz i terapii.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.