Diagnoza integracji sensorycznej skierowana jest do osób w każdym wieku, które wykazują nieprawidłowe procesy rejestracji, modulacji i organizacji wejściowych bodźców sensorycznych.

Diagnoza procesów integracji sensorycznej obejmuje:

  • Kwestionariusze
  • Wywiad z rodzicami
  • Swobodną Obserwację
  • Obserwację Kliniczną
  • Testy Południowo Kalifornijskie przeznaczone dla dzieci powyżej 4 roku życia

Postępowanie diagnostyczne jest procesem złożonym. Wymaga przede wszystkim bardzo dobrej znajomości rozwoju dziecka, co szczególnie ważne jest przy ocenie dzieci młodszych.

Czas diagnozy jest bardzo różny, zależny od wieku dziecka oraz jego gotowości do współpracy. Niezależnie od wieku, są dzieci, które potrafią pokazać swoje umiejętności podczas dwugodzinnego spotkania. W trakcie badania przeplatane są elementy prób klinicznych, swobodnej zabawy, testów i wywiadu, a diagnosta dostosowuje dobór aktywności adekwatnie do umiejętności dziecka. Jeżeli rodzic potwierdza, że zachowanie dziecka w czasie diagnozy jest typowe do jego codziennego funkcjonowania, można uznać badanie za diagnostyczne.

Postępowanie diagnostyczne jest procesem złożonym. Wymaga przede wszystkim bardzo dobrej znajomości rozwoju dziecka, co szczególnie ważne jest przy ocenie dzieci młodszych. Bardzo istotna jest umiejętność uważnej obserwacji reakcji i zachowania dziecka oraz nawiązywania bezpiecznej dla niego relacji.

Czas diagnozy jest bardzo różny, zależny od wieku dziecka, ale przede wszystkim gotowości do współpracy. Są dzieci (nawet spora grupa), które niezależnie od wieku potrafią pokazać swoje umiejętności w ciągu dwugodzinnego spotkania. Często w czasie badania przeplatane są ze sobą elementy prób klinicznych, swobodnej zabawy, testów i wywiadu, a badający dostosowuje wybierane aktywności do poziomu uwagi dziecka. Jeśli rodzic potwierdza, iż zachowanie dziecka w czasie diagnozy jest typowe dla jego codziennego funkcjonowania, można uznać badanie za wystarczające.

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem diagnoz i terapii.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.