Neurologopeda Szczecin

Diagnoza neurologopedyczna dedykowana jest pacjentom m.in. z urazami czaszkowo- mózgowymi, po udarach czy guzach mózgu, ale także w przypadku diagnozy choroby neurodegeneracyjnej lub demielinizacyjnej (np. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona) Spotkanie diagnostyczne składa się z kilku etapów – poznania historii pacjenta i motywów spotkania. Kolejną częścią jest analiza możliwości pacjenta w wybranych obszarach, a następnie omówienie obserwacji i wniosków. Każda diagnoza zakończona jest pisemną opinią wraz z zaleceniami do pracy. Diagnoza neurologopedyczna odgrywa kluczową rolę w identyfikacji i leczeniu różnorodnych trudności komunikacyjnych. Dzięki odpowiedniej terapii rozwoju mowy pacjenci zyskują szansę na pełniejszy rozwój swoich umiejętności komunikacyjnych.

Neurologopedia – logopeda Szczecin

Diagnoza logopedyczna i badanie mowy – w zależności od potrzeb i możliwości – dzieli się na:

 • analizę funkcji prymarnych;
 • analizę odbioru mowy – badanie rozumienia nadawanych do pacjenta komunikatów;
 • analizę nadawania mowy w kontekście artykulacyjnym – weryfikacja poprawności realizacji każdej głoski;
 • analizę nadawania mowy w kontekście komunikacyjnym – weryfikacja komunikatów pod względem adekwatności do sytuacji komunikacyjnej i partnera komunikacyjnego a także ocena możliwości konstrukcyjnych, m.in. gramatyka i fleksja;
 • analizę możliwości semantycznych;
 • analizę możliwości anatomicznych – weryfikacja budowy aparatu artykulacyjnego, napięcia mięśniowego, ruchomości artykulatorów;
 • analizę parafunkcji – weryfikacja ich występowania i poszukiwanie źródła trudności;
 • analizę toru oddechowego – weryfikacja rodzaju toru oddechowego, weryfikacja czasu fonacji;
 • analizę możliwości słuchowych – weryfikacja reakcji na dźwięk, umiejętności zapamiętywania i odtwarzania dźwięków i sekwencji dźwiękowych, różnicowanie głosek opozycyjnych;
 • analizę możliwości wyższych czynności poznawczych;
 • umiejętność analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej;
 • umiejętność z zakresu konstruowania mowy opowieściowej, narracyjnej.

Konsultacja neurologopedyczna – początek procesu w terapii zaburzeń mowy.

Proces diagnozy neurologopedycznej zaczyna się od konsultacji z doświadczonym lekarzem specjalizującym się w leczeniu wad wymowy i opóźnionego rozwoju mowy. Specjalista ten przeprowadza szczegółowy wywiad, analizuje historię rozwoju mowy pacjenta oraz obserwuje jego umiejętności komunikacyjne. Wczesna interwencja znacznie zwiększa szanse na poradzenie sobie z problemem.

Terapia rozwoju mowy – odpowiedź na trudności komunikacyjne.

Po uzyskaniu diagnozy neurologopedycznej, specjalista opracowuje spersonalizowany plan terapii rozwoju mowy i zajęcia logopedyczne . Mogą one obejmować różnorodne techniki i metody, takie jak ćwiczenia artykulacyjne, gry słowne czy stymulację słuchową. Zadania są dopasowane do rozwoju mowy dziecka lub osoby dorosłej. Terapeuta dopasowuje terapię sensoryczną w oparciu również o istniejące zaburzenia, takie jak afazja rozwojowa czy dysfagia neurogenna.

Dysfagia neurogenna i afazja rozwojowa a wpływ na komunikację

Niektóre trudności w mowie mogą wynikać z dysfagii neurogennej – zaburzeń połykania związanych z uszkodzeniem układu nerwowego. Diagnoza neurologopedyczna pozwala na skierowanie pacjenta na specjalistyczną terapię, która nie tylko poprawia funkcje połykania, ale również minimalizuje wpływ dysfagii na komunikację. Afazja rozwojowa to specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka u dzieci . Pomimo prawidłowego słuchu fizycznego, mają one trudności z nabywaniem i rozumieniem mowy. Stymulacja rozwoju mowy w przypadku afazji rozwojowej obejmuje często ćwiczenia skoncentrowane na rozwijaniu słownictwa, poprawianiu płynności mowy oraz wzmacnianiu zdolności zrozumienia i wyrażania się. Terapia opóźnionego rozwoju, w tym terapia afazji przeprowadzona przez logopedę dzieci pomaga również przy zaburzeniach, w którym występują trudności w pisaniu, liczeniu i czytaniu.

Centrum terapii logopedycznej Szczecin – neurologopeda dzieci i dorosłych

Specjalizujemy się w terapii zaburzeń rozwojowych, w tym terapii mowy dzieci i dorosłych. Zapraszamy do zapisów na wizyty.

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem diagnoz i terapii.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.